KOMITET ORGANIZACYJNY 10-Lecia

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY JUBILEUSZU 10-LECIA CHÓRU

 

Grzegorz Cwojdziński             – prezes KDS, przewodniczący Komitetu,

Adam Szczepaniak                 – wiceprezes, z-ca przewodniczącego,

Maciej Rogalski                      – sekretarz Komitetu,

Ireneusz Zdanowski                – skarbnik, sprawy finansowe,

Andrzej Niedziałkowski           – I dyrygent, kierownik artystyczny,

Jerzy Kuczyński                     – sprawy finansowe,

Janusz Kamiński                    – II dyrygent, sprawy artystyczne,

Marcin Politowicz                   – członek Zarządu, sprawy wyposażenia,

Ryszard Modzelewski            – członek zarządu, sprawy wyposażenia,

Janusz Rutkowski                  – sprawy wydawnicze,

Piotr Snuszka                         – sprawy organizacyjne,

Piotr Baranowski                   – sprawy organizacyjne.

Komentarze zostały zablokowane.