SIÓDMA ROCZNICA ŚMIERCI PROF. STEFANA STULIGROSZA

W dniu 15 czerwca mija siódma rocznica śmierci prof. Stefana Stuligrosza, naszego Patron. Z tej okazji w tym pamiętnym dniu w kościele pw Wszystkich Świętych na ul. Grobli 15 w Poznaniu o godz. 18:30 odbędzie się msza św. w intencji Druha. Z tej okazji Chór Męski Kompanii Druha Stuligrosza wykona piękna mszę św. Ch. Gounoda „MISSA BREVIS”
z towarzyszeniem organów przy których zasiądzie organista Jerzy Polacki. Wykonane zostaną wszystkie części: Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus
i Agnus Dei. Chórem dyrygować będzie Andrzej Niedziałkowski. Ponadto
w programie Chór wykona: ks. Chlondowskiego „Ave Maria”; Paradowskiego „Ave Maria” oraz „O Salutaris” Perosi; „Ave verum”
S. Stuligrosza i na zakończenie Ch. Gounoda w opracowaniu S. Stuligrosza „Laudate Dominum”.

Komentarze zostały zablokowane.