DZIESIĘĆ LAT Z IMIENIEM STEFANA STULIGROSZA

W dniu 01 kwietnia 2008 roku, powołaliśmy stowarzyszenie „Kompania Druha Stuligrosza”. Zarejestrowane zostało w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 25 lipca 2008 roku, kontynuując działalność nieformalnego stowarzyszenia powstałego w 2000 roku, przy okazji obchodów 80 rocznicy urodzin twórcy „Poznańskich Słowików” i zlotu byłych „Słowików”, w 60 rocznicę założenia chóru.

Nowopowstałe stowarzyszenie kontynuowało wszystkie wcześniejsze formy działalności, jak comiesięczne spotkania, koncerty i prelekcje.

Z inicjatywy Zarządu zorganizowano Chór Męski, co było możliwe, ze względu, że podjął się go prowadzić bezpłatnie były „Słowik” Andrzej Niedziałkowski.

Pierwsza próba odbyła się 17 października 2008 roku w salce chóralnej

w Centrum Kultury „Zamek”, z udziałem kilkunastu byłych śpiewaków Chóru Stuligrosza. Początkowo próby odbywały się raz w tygodniu, a po scementowaniu się zespołu, przed pierwszym naszym udziale w konkursie chóralnym na Litwie, po dziś, próby odbywają się dwa razy w tygodniu.

Przez lata, zespół odbywał próby, też w historycznej salce „Poznańskich Słowików” w Filharmonii Poznańskiej, w Akademii Muzycznej, Akademii Ekonomicznej i od 2014 roku w Domu Technika NOT. Od 27 stycznia 2017 roku otrzymujemy status chóru przy Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT i salkę na próby dwa razy w tygodniu.

Ciągle rozwijamy się, mimo upływu lat. Liczba członków chóru ostatnio wyraźnie wzrosła, ale średnia wieku nadal jest wysoka. Stąd dziesięć lat wspólnego naszego śpiewu jest sukcesem, tym bardziej, ze zamarły wtorkowe tradycyjne spotkania, na które przestali przychodzić nawet członkowie już nie śpiewający. Dlatego postanowiliśmy uczcić minione dziesięć lat w sposób specjalny, organizując przez cały rok szereg imprez, oraz Koncert Jubileuszowy w dniu 13 października br.

Pierwszy też raz odbędziemy na morzem wspólny obóz warsztatem szkoleniowym i weźmiemy udział w Konkursie śpiewaczym
w Warszawie.

Poprosiliśmy o Patronat Honorowy ma naszym Jubileuszem: Marszałka Wielkopolski, Prezydenta Poznania i Starostę Poznańskiego, oraz Księdza Arcybiskupa Metropolitę, a także wiele znakomitych osobistości kultury
i społeczności do Komitetu Honorowego, którego pełną listę załączamy w innej notatce./CEGE/

Komentarze zostały zablokowane.