Kontakt ze ŒŚląskim Górniczym Chórem „Polonia-Harmonia”” w Piekarach ŒŚląskich, podjęty z inicjatywy sekretarza Kompanii Irka Zdanowskiego, przygotowywany był od miesięcy. Opracowany program wyjazdu przez wiceprezesa Adama Szczepaniak, był bardzo bogaty i atrakcyjny, a obydwa chóry ciekawe były efektów tego spotkania.

Wyjechaliśmy autokarem w sobotę 20 maja, w pełnym składzie chóru, wraz z naszym kobiecym „”Fan-Klubem””. Pierwszą atrakcją, po drodze, było zwiedzanie Sztolni „”Czarnego Pstrąga”” w Tarnowskich Górach. Po zakwaterowaniu się w Domu Pielgrzyma w Piekarach ŒŚl., w niedalekich Dobieszowicach, w tamtejszym kościele, obydwa chóry wykonały wspólnie koncert, a po nim zaśpiewaliśmy na mszy majowej.

Na wspólnym wieczorku zapoznawczym zawiązały się więzy przyjaźni między naszymi chórami i indywidualne pomiędzy œśpiewakami. Sympatyczna, obfita kolacja i œśpiewy oraz tańce nie miały by końca, gdyby nie przewidziany w dniu następnym nasz występ podczas uroczystej mszy œśw. w Katedrze w Piekarach ŒŚl., transmitowanej przez Radio ŒŚląskie.

Przedtem zwiedziliśmy ciekawe Muzeum Katedralne i poznaliśmy interesującą historię cudownego, łaskami słynącego, obrazu Matki Boskiej Piekarskiej. Z Piekar wywoziliśmy przemiłe wspomnienia, dziękując serdecznie za przyjęcie, sympatycznej i uroczej dyrygentce – prof. Iwonie Melson i prezesowi chóru Eugeniuszowi Dembińskiemu.

Wracając, zwiedziliśœmy jeszcze Sanktuarium ŒŚwiętego Ojca Pio w Częstochowie, a na usilną prośbę Proboszcza, pamiętającego naukę śpiewu z naszym Druhem w Seminarium Duchownym w Poznaniu, zaśpiewaliśmy na wieczornej mszy œświętej. Niezwykle udany wyjazd pomimo że męczący, zapamiętamy na lata, a sympatycznych śpiewaków Chóru „„Polonia-Harmonia””, zaprosiliśmy na przyszły rok na nasze dziesięciolecie.

Chór „Polonia-Harmonia” Piekary Śl. 2017
Komentarze zostały zablokowane.